mardi 8 mars 2011

اضراب عام لشركة النقل القوافل بسيدي بوزيد


إضراب عام لشركة النقل القوافل بسيدي بوزيد تحقيق مطالبهم يومي 08/03/2011 و 09/03/2011. من اجل مطالبهم المشروعة.

فاروق صماري

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire